Sunday, 18.11.2018, 09:38
Welcome Guest | RSS
SEVADA'S WORLD
Main | Publisher | Registration | Login
Section categories
BANASTEXCUTYUNNER [10]
SIRELI @NTERCOX AYSTEX NERKAYACNUM EM DZEZ IM BANASTEXCUTYUNNER@ VORONQ ARTAHAYTUM EN IM MTORUMNER@ KYANQI MARDU ASHXARHI DRVACQI SHURDJ. AZAT EXEQ DZER KOMENTNERUM. bari zhamanc.
Site menu
Our poll
Rate my site
Total of answers: 78
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Main » Articles » BANASTEXCUTYUNNER

SEVADA

²Ýí»ñç ëå³ëáõÙ

êå³ëáõÙÝ»ñÇ ï³ÝçáÕ Ã³Ï³ñ¹áõÙ

Æñ Ñá·»í³ñùÝ ¿ ³åñáõÙ ÇÙ Ñá·ÇÝ,

àõ ÑáõÛëÇ ÉáõÛëÁ ¹³í³×³Ý óñÃáõÙ,

êÇñïë ³Ýáõݹ ¿ ï³ÉÇë ó³í³·ÇÝ:

 

ê³Ï³ÛÝ ¹áõ ãÏ³ë ¹áõ ã»ë »ñ¨áõÙ,

سñáõÙ »Ý ³Ý¹³ñÓ ÙáÙ»ñë í»ñçÇÝ,

²ÕáÃùÝ»ñÝ »Ý ¹»å »ñÏÇÝù ÷³ñíáõÙ

Ս³Ï³ÛÝ ã»Ý ѳëÝáõÙ ²ëïÍáõ ³Ï³ÝçÇÝ:

 

êå³ëáõÙÝ»ñÇ ï³ÝçáÕ Ã³Ï³ñ¹áõÙ

ºë ÷³ÏáõÙ »Ù ÇÙ ¹éÝ»ñÁ ϳÝãáÕ,

ԿÛ³ÝùÇë ¿ç»ñÝ ¿ óáõñï ù³ÙÇÝ Ï³ñ¹áõÙ

àõ çÝçáõÙ ÁݹÙÇßï Ñáõß»ñÁ ï³ÝçáÕ:

 

àõ »Ã» ¹áõ ·³ë  ûñ»ñÇó ÙÇ ûñ

àõ ÇÝÓ áñáÝ»ë ùá ëÇñá µ³ÝïáõÙ,

ÆÙ³óÇñ áñ »ë ·ï³ Ù³Ñ ³Ý¹áññ

êå³ëáõÙÝ»ñÇ ï³ÝçáÕ Ã³Ï³ñ¹áõÙ:

                                                      2000Ã
Category: BANASTEXCUTYUNNER | Added by: SEVADAS (13.07.2011)
Views: 782 | Comments: 1 | Rating: 5.0/1
Total comments: 1
0 Spam
1 HAY ART  
Գոհ եմ, գոհ եմ ամեն ինչից
Իմ այս չասված խոսքերից,
Խորը փորած ու չլցված
Այդպես լքված
Անդունդից:
Գոհ եմ ձեզնից, որ կարդում եք
Սրտիցս հանած
Իրար կողքի դրված-գրված
Իմ խոսքերը գունաթափած:
(Ես ինչ անեմ,
Որ աշխարհն է գունաթափված):
Սրտիս որ անկյունում պահեմ
Իմ խոսքերը, Մարդ-Արարած:
Գոհ եմ սիրուց, որ դեմք չունի,
Ինչպես գոհ եմ այն ծաղիկից,
Որը թերթիկներ չունի,
Որի վրա դրված է
Մի անպիտան ու հաստ փոշի:
Գոհ եմ կյանքից,
Գոհ եմ մահից՝
Առանց սիրո կյանք չկա,
Առանց կյանքի սեր չկա:
Կյանքից՝ սեր,
Սիրուց՝ կյանք՝
Սա՛ է մահվան բանաձևը,
Որից հետո՝ դատարկություն,
Որից հետո՝ ամայություն:
Դատարկություն, ամայություն…
Մի՛թե սա չէ կյանքը մեր:
Գուցե արդեն մահացե՛լ ենք,
Բայց չենք գիտակցում, սակայն
Հավատում եմ, որ մի օր,
Մահից առաջ, մի կեսօր
Կյանքն ու սերը կկապի
Մի գույնզգույն ծիածան:

Name *:
Email *:
Code *:
Search

Copyright MyCorp © 2018

Free website builderuCoz

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter