Sunday, 18.11.2018, 09:19
Welcome Guest | RSS
SEVADA'S WORLD
Main | Publisher | Registration | Login
Section categories
BANASTEXCUTYUNNER [10]
SIRELI @NTERCOX AYSTEX NERKAYACNUM EM DZEZ IM BANASTEXCUTYUNNER@ VORONQ ARTAHAYTUM EN IM MTORUMNER@ KYANQI MARDU ASHXARHI DRVACQI SHURDJ. AZAT EXEQ DZER KOMENTNERUM. bari zhamanc.
Site menu
Our poll
Rate my site
Total of answers: 78
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Main » Articles » BANASTEXCUTYUNNER

SEVADA SOSYAN

²ñÇ Éé»Ýù…

ø³Ý½Ç É»½áõÝ ÃáõÛÉ, ³Ý½áñ ¿

²ñï³Ñ³Ûï»É ³ÛÝ ÇÝã ½·áõÙ ¿ Ù»ñ Ýáõñµ Ñá·ÇÝ:

²ñÇ Éé»Ýù…

ø³Ý½Ç µ³éÁ, ûÏáõ½ í»ñóÝ»ë

²Ù»Ý³×áË Ñ³ñáõëï É»½íÇó,

´³éÝ ³Ý½áñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É

´³µ³ËÛáõÝÁ ëÇñáÕ ëñïÇë:

²ñÇ Éé»Ýù…

ø³Ý½Ç ³Ûë å³ñ½ ÉéուÃÛ³Ý Ù»ç

²ÛÝù³Ý µ³ñ¹ áõ ¹»é ãëï»ÕÍí³Í µ³é»ñ Ï³Ý µÛáõñ,

àñáÝù Éë»Éáõ ѳٳñ Ù»½ ³Ï³Ýç å»ïù ã¿,

²Û¹ µ³éñÁ

ä»ïù ¿ ½·³ë ùá Ù³ñÙÝÇ

ÜÛ³ñ¹»ñÇ ³Ù»Ý ÷áùñÇÏ ÙÇ µçÇçáí

²ñÇ Éé»Ýù

²ñÇ Éë»Ýù ÉéáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ³ñӳϳÍ

ºí ÙÇ·áõó» ³Û¹ ųٳݳÏ

²í»ÉÇ É³í ÏѳëϳݳÝù Ù»Ïë Ù»ÏÇë

²ñÇ Éé»Ýù…

Category: BANASTEXCUTYUNNER | Added by: SEVADAS (13.07.2011)
Views: 1244 | Comments: 2 | Rating: 5.0/1
Total comments: 2
0 Spam
2 tikax@mail.ru  
bolllllllornnnnn el lavn ennnnn shaaaaaatttt-shaaaaaaaaat....

0 Spam
1 HAY ART  
Մեկը լալիս է նորածնի պես՝
Ճչում է , սակայն...արցունքներ չկան:
Մեկն էլ բերանից ծպտուն չի հանում
Բայց արցունքներն են շիթ-շիթ լճանում:
Մեկն էլ ինձ նման( գուցե նաև՝ քո,)
Բարձր ճչալու սովոր չէ բնավ,
Եվ արցունքներն էլ աչքից չեն հորդում,
Այլ հոսում են ներս
ՈՒ կիտվում դանդաղ
Չեչաքարի պես ծածկված սրտում:

Name *:
Email *:
Code *:
Search

Copyright MyCorp © 2018

Free website builderuCoz

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter